Nhà hàng với phong cách phục vụ đặc biệt cho khách quen

  • #1
  134.3 N

Kenzie luôn chăm chỉ với công việc nhà hàng của mình và luôn mong được gặp khách hàng yêu thích của mình, Charles. Khi Charles đến dùng bữa trưa đặc biệt với Leda, Kenzie biết rằng cô ấy phải biến đây trở thành một trải nghiệm khó quên.

Nhà hàng với phong cách phục vụ đặc biệt cho khách quen

  Charles Dera Kenzie Anne Leda Lotharia 


  Châu Âu 

Tắt QC